Triggerpoint & Dry Needling

Triggerpoint therapie

Triggerpoint Triggerpoints zijn kleine knopen in het spierweefsel die kunnen ontstaan na overbelasting of verwonding. Veel pijnklachten die worden aangezien voor bijvoorbeeld artritis of tendinitis hebben in werkelijkheid een triggerpoint als oorsprong vaak in zo’n 80% van de gevallen. Door het losmasseren van deze punten komen de in het triggerpoint aanwezige afvalstoffen vrij en kunnen weer door het lichaam worden afgevoerd.

TIP: In het ‘Handboek voor Triggerpoint-therapie’ wordt uitgelegd hoe u zelf deze spierknopen kunt behandelen. Zonder behandeling zal het triggerpoint meestal voor klachten blijven zorgen.

Dry Needling

Met Dry Needling worden deze spierknopen met een acupuntuurnaald behandeld. Dit werkt sneller en daardoor effectiever, waardoor de afvalstoffen uit het triggerpoint direct vrijkomen. Door de nabehandeling met bepaalde vormen van massage en toepassing van Medical Taping vindt er sneller herstel plaats.

Het onstaan en het frequent voorkomen van triggerpoints, is mede te wijten aan onze hedendaagse levensstijl. De combinatie van bepaalde voedingsmiddelen, de ervaren stressfactoren, mechanische overbelasting door te veel & verkeerd zitten of een verkrampte houding, is een kweekvijver voor problemen. Vanuit de triggerpointtherapie kunnen we echter wel veel onbegrepen klachten uit het verleden verklaren en oplossen.

Door de behandeling van triggerpoints zijn veel problemen zoals: spanninggerelateerde hoofdpijn, nekpijn, (nachtelijke) schouderpijn, heupklachten, maar ook het resetten van de stofwisseling en een scala aan andere klachten snel te verhelpen.

Triggerpointtherapie wordt, naast Dry Needling, ook op andere manieren toegepast. In 2006 ben ik hiermee in aanraking gekomen door middel van training in ‘Self Myofascial Release’ technieken door toepassing van foamrol en triggerpointbal aangevuld met mobiliserende oefeningen.

Aangevuld met een correcte uitlijning van het lichaam, (zelf-)rektechnieken, mobiliserende oefeningen en gerichte training op de zwakste schakels van uw lichaam, is er volledig herstel mogelijk.