Fysiotherapie

Fysiotherapie De fysiotherapeut behandelt klachten aan het bewegingsapparaat op basis van medisch wetenschappelijke kennis en klinische expertise. Hoe dit gebeurt is van vele factoren afhankelijk, onder andere:

  • In wat voor stadium zit uw klacht? Acuut, sub-acuut, chronisch?
  • Hoe gaat u met uw klachten om? Wat heeft u gedaan om verbetering te verkrijgen en wat zijn uw ideeën over de klacht?
  • Wat is de aard van uw klachten? Is het veroorzaakt door een plotseling traumatisch moment of geleidelijk ontstaan.
  • enzovoort

Bovenstaande vragen geven al aan dat het niet altijd even eenduidig is hoe klachten aan het bewegingsapparaat ontstaan en onderhouden worden. Om dit overzichtelijk te krijgen gebruik ik vaak het Belasting Belastbaarheids,-model. Dit model geeft inzicht in de verschillende factoren die van invloed zijn op uw klacht en gezondheid. Dit model zal in de vragen die ik u voorleg verwerkt worden.

Hoe meer u zelf begrijpt over uw situatie en de invloed die u hierop kunt uitoefenen hoe beter. De laatste jaren vind er steeds meer een verschuiving plaats van stoornis naar vaardigheidsgericht werken. Niet alleen het oplossen van uw pijn-klacht is het voornaamste, maar hoe u ondanks uw klacht kunt functioneren. Dit heeft te maken met pijn en de fenomenen die hiermee gepaard gaan.

TIP: Het boekje ‘Pijn waarom?’ kan ik u van harte aan kan bevelen.