Onze algemene voorwaarden

WET- EN REGELGEVING

Springvloed Fysiotherapie voldoet natuurlijk aan alle wet- en regelgeving die op de branche en in het algemeen van toepassing is, waaronder:

De wet BIG
BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. De Wet BIG geeft regels voor beroepen in de gezondheidszorg en beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Het BIG-register is een onderdeel van deze wet. Een BIG-registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheden van de therapeut en iedereen kan het register raadplegen. Springvloed Fysiotherapie staat onder nummer 89060405904 geregistreerd in dat register.
Zie: https://zoeken.bigregister.nl/zoeken/kenmerken

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
De Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO) ligt aan de basis van alle zorgverlening. In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen.

De WGBO gaat over de relatie tussen de cliënt en de zorgverlener. Een belangrijk begrip in de WGBO is de zogenaamde “informed consent” hetgeen betekent dat zorgverleners alleen mogen handelen als zij daarvoor toestemming hebben en de cliënt moet begrijpen waarvoor hij toestemming geeft.

VEILIGHEID EN PRIVACY

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Springvloed Fysiotherapie doet er alles aan om privégegevens echt privé te houden en wij voldoen in hoge mate aan de regels van de AVG. Natuurlijk vragen we om gegevens, vooral omdat we zo goed mogelijk willen helpen. Wij respecteren altijd uw rechten, zeker als het gaat om het recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering. Neem daarvoor gerust contact met ons op: info@springvloedfysio.nl. Ook houden wij alvast rekening met nieuwe rechten, zoals het recht op dataportabiliteit of wel op uw verzoek kunnen wij uw gegevens doorgeven aan een andere organisatie. Bent u benieuwd welke gegevens wij van u bewaren, kijk dan eens naar ons privacyreglement.

KLACHTENPROCEDURE

Mocht u ontevreden zijn, nodig ik u uit om de klacht met ons te bespreken en vanzelfsprekend lossen wij dat voor u op. In het onvoorstelbare geval dat wij er niet uitkomen, kunt gebruik maken van de klachtenregeling van het KNGF. Zie: https://www.kngf.nl/vakgebied/kwaliteit/klachtenregeling of via de WKKGZ.

WKKGZ is de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg

Sinds 1 januari 2016 kunt u op grond van de WKKGZ gebruik maken van een moderne, oplossingsgerichte klachtenprocedure in de zorg. Zie: https://www.landelijkmeldpuntzorg.nl/burger/klacht-of-vraag

PRIVACYREGLEMENT

Welke persoonsgegevens bewaart Springvloed Fysiotherapie:
Voor- en Achternaam, Voorletters, Geslacht, Geboortedatum, Adres, Telefoonnummer(s), E-mailadres, Huisarts, Polisnummer Zorgverzekering + eventuele gegevens aanvullende verzekering en Legitimatiegegevens, alsmede gegevens die van belang zijn voor de behandeling.

Waarom hebben we uw gegevens nodig?

  • Fysiotherapeutische behandelingen conform wettelijke voorwaarden.
  • Het kunnen identificeren van de cliënt / patiënt in de praktijk (legitimatieplicht).
  • Om met u contact op te nemen of als u dat toestaat met uw (huis)arts.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Opstellen en uitvoeren van het voor u op maat gemaakte behandelplan.
  • Persoonsgegevens waartoe wij wettelijk verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze eventuele communicatie met uw zorgverzekering.

Website:
Springvloed Fysiotherapie gebruikt geen cookies om uw internet gedrag te herleiden. Wij slaan uw browsergedrag niet op. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens:
Springvloed Fysiotherapie zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn volgens de wettelijke bewaartermijnen: 15 jaar (medische gegevens). Na deze termijn worden de medische gegevens vernietigd. Op uw verzoek kunt u uw gegevens trouwens (AVG) ook eerder laten verwijderen.

Delen met anderen:
Springvloed Fysiotherapie verkoopt uw gegevens aan niemand en zal de gegevens uitsluitend verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te zorgen.